Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine:  https://pastiglodavci.si/, v nadaljevanju spletne trgovine pastiglodavci.si, so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Upravlja ga podjetje AGRO-DINO d.o.o., v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja sistem, torej kupec v spletni trgovini. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine: https://pastiglodavci.si/, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom/kupcem. Vsebine, ki so dostopne uporabnikom te spletne strani, so stvaritve, varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/1995 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi. Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih je podjetje AGRO-DINO d.o.o.. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja AGRO-DINO d.o.o. uporabnikom spletne strani https://pastiglodavci.si/ ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del, vsebovanih na tej spletni strani.

VRSTE UPORABNIKOV:

Obiskovalec spletne trgovine https://pastiglodavci.si/ z vpisom preko elektronske pošte postane gost, po opravljeni in potrjeni registraciji pa postane registriran uporabnik spletne trgovine https://pastiglodavci.si/. Tako gost, kot registriran uporabnik imata pravico do nakupa v spletni trgovini https://pastiglodavci.si/.
Po zaključeni registraciji je obiskovalcu dodeljeno uporabniško ime in geslo. Registracija je možna tako pred, kot tudi med nakupom v spletni trgovini https://pastiglodavci.si/. Uporabniško ime je enako naslovu njegove elektronke pošte. Zamenjava elektronskega naslova člana je mogoča samo preko poslanega zahtevka na info@dino.si. O spremembi elektronskega naslova bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

CENE:

Cene na spletni trgovini https://pastiglodavci.si/ so jasno in razvidno prikazane. Vse cene so podane z vštetim DDV. Podjetje AGRO-DINO d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb cen, razen če ni drugače navedeno. Prav tako cene na spletni trgovini https://pastiglodavci.si/ ne vključujejo stroškov dostave. Cene postanejo veljavne v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, prav tako pa veljajo samo v primeru plačila po navedenih načinih plačila, pod navedenimi pogoji.

POSTOPEK NAKUPA:

Kupec pred nakupom doda v košarico vrsto in količino izdelka. Pred zaključkom nakupa lahko izdelke v košarici pregleda, spremeni količino ali jih odstrani. Po potrditvi naročila kupec v obrazec vnese vse potrebne podatke za dostavo tega izdelka, katerih po potrditvi nakupa ne bo več možno spreminjati. V kolikor želi kupec spremeniti podatke o dostavi nakupa lahko le to zahteva preko elektronske pošte na info@dino.si. V primeru, ko kupec izbere način nakazilo na bančni račun, se mu vsi potrebni podatki pošljejo na njegov elektronski naslov.

Podjetje AGRO-DINO d.o.o. skrbi za dostavo nakupov preko pogodbenega partnerja (GLS). Cena in stroški dostave so vezani izključno na cene podjetja GLS.

ODVEZA ODGOVORNOSTI:

Glede na dinamiko poslovnega okolja in hitrostjo spreminjanja podatkov obstaja možnost napak pri vnosu podatkov na spletno trgovino https://pastiglodavci.si/, zato se prodajalec ne zavezuje k točnosti vseh podatkov navedenih na spletni trgovini https://pastiglodavci.si/ in dopušča možnost napak pri prikazovanju podatkov. V kolikor bo prodajalec napako pravočasno opazil bo o tem ustrezno obvestil kupca. V nasprotnem primeru lahko kupec odstopi od pogodbe, kot je navedeno v prejšnjem členu pogojev poslovanja spletne trgovine https://pastiglodavci.si/.

KOMUNIKACIJA Z KUPCEM:

Podjetje AGRO-DINO d.o.o. bo z kupcem v stiku s pomočjo orodij za oddaljeno komunikacijo (elektronska pošta, telefon, …), razen če kupec izrecno zahteva nasprotno.

PRITOŽBE IN SPORI:

Podjetje AGRO-DINO d.o.o. si prizadeva, da se vse pritožbe in spori razrešijo sporazumno za obe strani. Svoje težave in pritožbe lahko kupec sporoči na elektronski naslov info@dino.si oziroma na telefonsko številko +386 (0)41 463 042.

V kolikor spora med ponudnikom in stranko ni mogoče mirno in sporazumno razrešiti bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju.

VPRAŠANJA:

V kolikor obstajajo kakšna vprašanja v zvezi z splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine https://pastiglodavci.si/ lahko uporabnik pošlje preko elektronske pošte na info@dino.si.